தாங்கள் என் இணைய பக்கத்திற்கு வந்ததுக்கு நன்றி... அன்புடன் : அறிவுவிக்னேஷ்.

நமது தளத்திற்கான மென்பொருள் இலவச தரவிறக்கம் செய்ய.

Friday, 2 November 2012

How to hack / change your start button in Windows XP

ந்த பதிவில் நாம் நமது கணினியில் windows xp யில் நீண்ட காலமாக start என்ற ஒரு பொத்தானை பார்த்து பார்த்து அலுத்துப்போய்ருக்கும் அந்த start பொத்தானில் உங்கள் பெயர் அல்லது உங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்வரும்படி  எப்படி மாற்றுவது என்று இந்த பதிவில் பார்ப்போம் .